Dec 11, 2019   3:52 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Identification number: 772
University e-mail: viliam.macura [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Land and Water Resources Management (FCE)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:River flow regulation in Čadca.
Written by (author): Ing. Tomáš Benko
Department: Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Viliam Macura, PhD.
Opponent:Andrej Stančík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Úprava toku Rieka v Čadci
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo hydraulické posúdenie súčasného stavu a zhodnotenie brehovej vegetácie z pohľadu krajinnej tvorby a stabilizácie koryta. Z topografie prirodzeného koryta bolo odvodených 56 priečnych profilov, ktoré boli následne implementované do softvéru hydrocheck. Z hydraulickej analýzy vyplýva, že najviac nevyhovuje úsek v rkm 2,033 po rkm 2,855. Tento úsek sme riešili v hydrochecku podrobnejšie a to metódou po úsekoch, z neho sme si vykreslili pozdĺžny profil a priečne profily. Ako technické riešenie sme navrhovali jednostranné, alebo obojstranné oporné múry, ktorých výška koruny bola 0,5 metra nad Q100. Oporné múry sme navrhovali iba na úsekoch kde kapacita koryta nevyhovovala a vážne ohrozovala životy a majetok obyvateľov obce Rieka.
Key words:Hydraulická analýza , Oporné múry, Úprava toku

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited