Aug 26, 2019   2:18 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dweling house
Written by (author): Bc. Emese Sáhaová
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Mojou úlohou záverečnej bakalárskej práce bolo vypracovanie bytového domu pre realizačný projekt. Projektovaný bytový dom sa nachádza v hlavnom meste, v Bratislave. Objekt sa nachádza v Novom Meste, vo Vinohrade, na dobre situovanej parcele. Cieľom zadania bolo vytvoriť bytový dom, ktorý vyhovuje aj z architektonického aj z urbanistického hľadiska. Navrhovaný objekt sa skladá zo štyroch nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia, kde sa nachádza podzemná garáž a kočikárne pre obyvateľov bytovky. Na každom podlaží je šesť bytov z ktorých dva byty sú dvojizbové a štyri trojizbové, okrem prvého nadzemného podlažia, kde sú štyri trojizbové byty a samostatné kobky pre každý byt. Byty sú vybavené moderným a jednoduchým vybavením ako napríklad kuchyňa, špajza, hygienické miestnosti. Budova končí plochou nepochôdznou jednoplášťovou strechou a s atikou. K objektu patrí aj jeden výťah a dvojramenné schodisko a pri vstupe rampa pre kočíky a pre vozíčkarov. Z konštrukčného hľadiska má bytový dom ako obvodovú stenu navrhovanú na všetkých podlažiach železobetónovú stenu a vo vnútri budovy železobetónové stĺpy s murovanými medzibytovými a medziizbovými stenami a priečkami z keramických tvaroviek Porotherm okrem podzemného podlažia, kde sú všetky steny železobetónové. Okolo výťahovej šachty je železobetónové jadro. Stropná konštrukcia je z monolitického železobetónu. Z typologického hľadiska sú byty voľbou pre mladé rodiny ako aj pre staršie generácie.
Key words:ŽELEZOBETÓN, TVAR, BYTOVÝ DOM

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited