Aug 23, 2019   6:15 p.m. Filip
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Identification number: 774
University e-mail: imrich.mikolai [at] stuba.sk
University e-mail: imrich.imrich [at] stuba.sk
University e-mail: imrich_mikolai [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Building Structures (FCE)
 
External colleague - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bytový dom
Written by (author): Ing. Martin Birás
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Imrich Mikolai, PhD.
Opponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Predmetom mojej záverečnej práce bol návrh samostatne stojaceho bytového domu, s prenajímateľnými priestormi na prvom nadzemnom podlaží. Objekt má päť nadzemných podlaží s 24 bytovými jednotkami rôznych veľkostných kategórii, s vlastným parkovacím miestom na pozemku, Byty sú orientované na severozápad -- juhovýchod, a plne zabezpečujú požiadavky na bývanie. Všetky obytné miestnosti v bytovom dome sú slnečné a dobre presvetlené. Prvé podzemné podlažie tvoria skladové priestory, spoločenské priestory, technické miestnosti a plynová kotona. Prvé nadzemné podlažie tvoría štyri polyfunkčné miestnosti, sociálne zariadenia a vstupné priestory do bytového domu. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sa nachádza spolu 24 bytov, z toho osem jednoizbových, osem dvojizbových a osem trojizbových. Založenie objektu je na železobetónových základových pásoch. Nosný systém je priečny stenový. Obvodové steny sú murované, tepelne izolované kontaktným zateplovacím systémom z polystyrénu. Konštrukciu zastrešenia tvorí jednoplášťová plochá strecha. Objekt sa vyznačuje jednoduchosťou tvarov, výbornou dostupnosťou a nízkymi nákladmi na bývanie.
Key words:základové pásy, plochá strecha, priečny stenový

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited