Oct 29, 2020   3:35 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identification number: 797
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

     
Lesson     Projects     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Dissertation thesis
Thesis title:
Analysis of selected ground improving methods for embankments during roads and highways construction
Written by (author):
Department:
Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor:
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Opponent 1:
Opponent 2:Ing. Matej Gužík, PhD.
Opponent 3:
doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
Summary:
Práca sa zaoberá najčastejšími používanými metódami zlepšovania stlačiteľného podložia násypov pri výstavbe líniových stavieb na Slovensku. Vybrané lokality sa nachádzajú v oblastiach neogénnych sedimentov, kde nežiadúce deformačné vlastnosti ílovitých vrstiev v kombinácii s tlakom podzemnej vody predstavujú relatívne vysoké riziko pre prípravu a realizáciu zárezov a násypov líniových stavieb. Analyzované lokality sa nachádzajú na rýchlostnej ceste R2 Ruskovce – Pravotice. Pre ilustráciu boli vybrané dve z najčastejšie používaných metód zlepšovania na Slovensku (štrkové piliere, priečne rebrá) a zhodnotené boli výsledky zlepšenia podložia v tejto lokalite na základe nameraných hodnôt z geotechnického monitoringu. Efektívnosť (využitie) vybraných metód zlepšovania na základe geotechnického monitoringu je analyzovaná pre rôzne inžiniersko – geologické a hydrogeologické pomery.
Key words:štrkové piliere, zlepšovanie zemín, násyp, geotechnický návrh

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited