28. 2. 2020  1:25 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikačné číslo: 797
Univerzitný e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
Autor: Ing. Peter Mušec, PhD.
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Vedúci práce: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Oponent 2:Ing. Matej Gužík, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
Abstrakt:Práca sa zaoberá najčastejšími používanými metódami zlepšovania stlačiteľného podložia násypov pri výstavbe líniových stavieb na Slovensku. Vybrané lokality sa nachádzajú v oblastiach neogénnych sedimentov, kde nežiadúce deformačné vlastnosti ílovitých vrstiev v kombinácii s tlakom podzemnej vody predstavujú relatívne vysoké riziko pre prípravu a realizáciu zárezov a násypov líniových stavieb. Analyzované lokality sa nachádzajú na rýchlostnej ceste R2 Ruskovce – Pravotice. Pre ilustráciu boli vybrané dve z najčastejšie používaných metód zlepšovania na Slovensku (štrkové piliere, priečne rebrá) a zhodnotené boli výsledky zlepšenia podložia v tejto lokalite na základe nameraných hodnôt z geotechnického monitoringu. Efektívnosť (využitie) vybraných metód zlepšovania na základe geotechnického monitoringu je analyzovaná pre rôzne inžiniersko – geologické a hydrogeologické pomery.
Kľúčové slová:štrkové piliere, zlepšovanie zemín, násyp, geotechnický návrh

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene