18. 1. 2020  5:00 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Identifikační číslo: 797
Univerzitní e-mail: miloslav.kopecky [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
Autor: Ing. Peter Mušec, PhD.
Pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Oponent 2:Ing. Matej Gužík, PhD.
Oponent 3:doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza metód zlepšenia podložia násypov pri výstavbe ciest a diaľnic
Abstrakt:Práca sa zaoberá najčastejšími používanými metódami zlepšovania stlačiteľného podložia násypov pri výstavbe líniových stavieb na Slovensku. Vybrané lokality sa nachádzajú v oblastiach neogénnych sedimentov, kde nežiadúce deformačné vlastnosti ílovitých vrstiev v kombinácii s tlakom podzemnej vody predstavujú relatívne vysoké riziko pre prípravu a realizáciu zárezov a násypov líniových stavieb. Analyzované lokality sa nachádzajú na rýchlostnej ceste R2 Ruskovce – Pravotice. Pre ilustráciu boli vybrané dve z najčastejšie používaných metód zlepšovania na Slovensku (štrkové piliere, priečne rebrá) a zhodnotené boli výsledky zlepšenia podložia v tejto lokalite na základe nameraných hodnôt z geotechnického monitoringu. Efektívnosť (využitie) vybraných metód zlepšovania na základe geotechnického monitoringu je analyzovaná pre rôzne inžiniersko – geologické a hydrogeologické pomery.
Klíčová slova:štrkové piliere, zlepšovanie zemín, násyp, geotechnický návrh

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně