Aug 14, 2020   7:27 a.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 

          Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Design of a solar combisystem for kindergarten with art school
Written by (author): Ing. Martin Gašparik
Department:
Thesis supervisor:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Opponent:Ing. Peter Danko
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh slnečného energetického systému s celoročným využitím pre materskú a umeleckú školu
Summary:
Cieľom diplomovej práce je návrh slnečného energetického systému pre objekt materskej školy s umeleckou školou. Riešený systém sa uvažuje prioritne pre ohrev pitnej vody a podporu podlahového vykurovania. Po analýze parametrov slnečných kolektorov pre riešenú lokalitu sa pristúpi k alternatívnym návrhom kolektorovej plochy. Kolektorová plocha je navrhnutá na základe optimálneho pokrytia potreby energie na ohrev pitnej vody. Následne sa pristúpi k návrhu príslušenstva solárneho systému, ktoré zahŕňa hlavné komponenty a to zásobníky teplej vody, solárnu stanicu, expanznú nádobu, potrubnú sieť a príslušné armatúry. Na záver je riešenie vyhodnotené z energetického, environmentálneho a ekonomického riešenia. Navrhnutý systém spĺňa požiadavky na energetické pokrytie potreby energie na ohrev pitnej vody a zároveň predstavuje obnoviteľný zdroj energie, čím vyhovuje environmentálnym požiadavkám. Na druhej strane návrh vykazuje vysoké investičné náklady v porovnaní s cenou ušetrenej energie. Kľúčové slová: slnečná energia, kolektory, ohrev vody, zásobník, vykurovanie
Key words:
solárna energia, kolektory, ohrev vody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited