May 25, 2020   8:39 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Design of yearly utilization for solar energy system to provide hot water and support heating in flat-building.
Written by (author):
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Juraj Kabzan
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
Summary:
Diplomová práca rieši projekt využitia slnečnej energie na čiastočné pokrytie potreby tepla v Polyfunkčnom bytovom dome. Ide o celoročné využívanie slnečného energetického systému na ohrev teplej vody a podporu vykurovania. Potreba tepla pre jednotlivé zariadenia je stanovená v kapitole 1. Ďalej boli určené teoretické účinnosti pre rozličné sklony kolektorovej plochy, na základe ktorých sa posúdili skutočné účinnosti najvhodnejších sklonov z hľadiska celoročného využívania a to 45° a 60°. Z riešených alternatív návrhu slnečných kolektorov v kapitole 2 sa z hľadiska optimálneho celoročného rozloženia množstva zachytenej slnečnej energie na ohrev teplej vody ako aj z hľadiska ekonomického ukázali najvhodnejšie ploché kolektory. Navrhnuté boli ploché kolektory od firmy Viessmann, typ Vitosol 200 -- F, pre ktoré sa v kapitolách 2.1 a 2.2 zostavili tepelné bilancie. Po celkovom zhodnotení dosahovala najlepšie výsledky plocha 30,12 m2 pri sklone 60°. Navrhnutá plocha zodpovedá 12 ks plochých kolektorov a vykryje potrebu tepla na prípravu teplej vody od marca až do septembra. Letné prebytky slnečnej energie tohto systému sú prijateľné. V kapitole 3 boli nadimenzované a navrhnuté jednotlivé komponenty slnečného energetického systému ako aj doplnkového zdroja tepla s príslušnými technologickými zariadeniami. Regulácia slnečného energetického systému ako aj kotlového resp. vykurovacieho systému je riešená v kapitole 4. V závere tejto práce je v kapitole 5 uvedené ekonomické zhodnotenie slnečného energetického systému.
Key words:
Slnko, Kolektor, Ohrev


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited