12. 7. 2020  2:51 Nina
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identifikační číslo: 808
Univerzitní e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Stavebná fakulta (STU)

          Projekty     Publikace
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:
Návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
Autor: Ing. Lukáš Skalík, PhD.
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Oponent:
Ing. Juraj Kabzan
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Návrh slnečného energetického systému na vykurovanie a ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome
Abstrakt:
Diplomová práca rieši projekt využitia slnečnej energie na čiastočné pokrytie potreby tepla v Polyfunkčnom bytovom dome. Ide o celoročné využívanie slnečného energetického systému na ohrev teplej vody a podporu vykurovania. Potreba tepla pre jednotlivé zariadenia je stanovená v kapitole 1. Ďalej boli určené teoretické účinnosti pre rozličné sklony kolektorovej plochy, na základe ktorých sa posúdili skutočné účinnosti najvhodnejších sklonov z hľadiska celoročného využívania a to 45° a 60°. Z riešených alternatív návrhu slnečných kolektorov v kapitole 2 sa z hľadiska optimálneho celoročného rozloženia množstva zachytenej slnečnej energie na ohrev teplej vody ako aj z hľadiska ekonomického ukázali najvhodnejšie ploché kolektory. Navrhnuté boli ploché kolektory od firmy Viessmann, typ Vitosol 200 -- F, pre ktoré sa v kapitolách 2.1 a 2.2 zostavili tepelné bilancie. Po celkovom zhodnotení dosahovala najlepšie výsledky plocha 30,12 m2 pri sklone 60°. Navrhnutá plocha zodpovedá 12 ks plochých kolektorov a vykryje potrebu tepla na prípravu teplej vody od marca až do septembra. Letné prebytky slnečnej energie tohto systému sú prijateľné. V kapitole 3 boli nadimenzované a navrhnuté jednotlivé komponenty slnečného energetického systému ako aj doplnkového zdroja tepla s príslušnými technologickými zariadeniami. Regulácia slnečného energetického systému ako aj kotlového resp. vykurovacieho systému je riešená v kapitole 4. V závere tejto práce je v kapitole 5 uvedené ekonomické zhodnotenie slnečného energetického systému.
Klíčová slova:Slnko, Kolektor, Ohrev


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně