May 25, 2020   8:39 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.
Identification number: 808
University e-mail: qlulkovicova [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson     Projects          Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
The proposal of a heat pump for heating of a holiday resort
Written by (author):
Department: Department of Building Services (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Juraj Kabzan
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh tepelného čerpadla na vykurovanie objektu rekreačného zariadenia
Summary:
Diplomová práca sa zaoberá návrhom vykurovacieho systému objektu rekreačného zariadenia s využitím netradičného zdroja tepla - tepelného čerpadla. Úvodná časť DP je venovaná štúdii tepelnej bilancie spolu so stručným posúdením alternatívneho riešenia. Ťažisková časť práce pozostáva z návrhu projektu pre zadaného zdroja tepla, kapacitných výpočtov vykurovacieho systému jeho a príslušných súčastí. Práca obsahuje výkresovú dokumentáciu a technickú správu projektu pre vykurovací systém zadaného objektu. Hlavným prínosom práce je spracovaný detailný projekt založený na využití netradičného zdroja energie pre vykurovanie objektu, v našom prípade tepelného čerpadla.
Key words:obnoviteľné, zdroje, energie , tepelné, čerpadlo

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited