1. 10. 2020  9:35 Arnold
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identifikačné číslo: 860
Univerzitný e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
 

Kontakty
     
Výučba          Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Polomerovo Moorovske grafy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Polomerovo Moorovske grafy
Abstrakt:
V tejto bakalárskej práci hľadám pomocou počítačového programu grafy, ktoré môžu byť svojou voľnejšou definíciou dobrou alternatívou k vzácnym Moorovým grafom a to Polomerovo Moorove grafy. Uvádzam nájdené spoľahlivé výsledky pre polomer 3 a stupne 3,4,5,6 a 7 pričom program sa dá použiť aj pre vyššie stupne a verím, že aj pre vyššie polomery. V súčasnosti pri bežnej rýchlosti osobného počítača nie je možné nájsť všetky Polomerovo Moorove grafy so stupňom výrazne väčším ako uvádzam a preto som sa zameral len na jednu málo početnú podskupinu Polomerovo Moorových grafov. Použitý algoritmus pre veľké grafy pracuje pomaly ale môže slúžiť ako základ pre ďalšie skúmanie. Prikladám aj program, ktorý prehľadne vykresľuje grafy stupňov 3,4 a 5.
Kľúčové slová:program v jazyku C, teória grafov, polomerovo Moorove grafy

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene