23. 9. 2020  11:21 Zdenka
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. RNDr. Martin Knor, PhD.
Identifikačné číslo: 860
Univerzitný e-mail: martin.knor [at] stuba.sk
 
 

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie
     
     Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Polomerovo Moorovske grafy
Autor:
Ing. Jaromír Sýs
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:
RNDr. Ľubica Staneková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Radially Moore graphs
Abstrakt:
In this bachelor thesis I search for graphs by computer program. They can be used as an alternative to precious Moore graphs because of their lighter definition. Those graphs are called Radially Moore graphs. I put forward reliable findings for radius 3 and degrees 3,4,5,6, and 7 (three, four, five, six, and seven). Program can be used for higher degrees too and, as I believe, for higher radiuses. Nowadays, there is no way to find all of the Radially Moore graphs with markedly higher degree, than I present, on common personal computers. That is why I focus only on small-scale subgroup of Small Radially Moore graphs. Used algorithm is working slowly for large graphs, but it can be used as a basis for further investigation. In addition I enclose program which delineate graphs of three, four and five degrees clearly.
Kľúčové slová:Radially Moore graphs, programming language C,, Graph Theory

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene