15. 9. 2019  7:30 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikační číslo: 878
Univerzitní e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Polyfunkčný objekt Staré Grunty
Autor: Ing. Jana Nováková
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Polyfunkčný objekt Staré Grunty
Abstrakt:6 ZÁVER V mojej diplomovej práci som sa venovala stavebno-technologickej príprave stavby bytových domov objektu -- Staré Grunty. Stavebnotechnologická príprava realizácie stavebného diela je dôležitá pre zabezpečenie rentabilnosti a konkurencieschopnosti stavebného podniku. Podrobné spracovanie stavebnotechnologickej prípravy od predvýrobnej, výrobnej až po prevadzkovú nám umožní relatívne lacné a kvalitné budovanie stavieb. Vypracovaním časového plánu výstavby a jeho dodržiavaním môžeme významne znížiť náklady spojené s výstavbou stavebného diela a predísť tým oneskoreniu ukončenia stavby. Čím viac sa podarí odhadnúť skutočné podmienky výstavby v štádiu prípravy stavby, tým spoľahlivejšie budú splnené očakávania stavebníka. Súčasťou stavebnotechnologickej prípravy zhotoviteľa je zariadenie staveniska, ktoré dimenzujeme tak, aby sa zabezpečili podmienky pre hospodárne vykonávanie stavebných a montážnych prác, pri dodržiavaní času výstavby a požadovanej kvality zhotovovaného diela a vhodnú organizáciu a riadenie stavebných prác vrátane dopravy a skladovania stavebného materiálu. Osobitnými vlastnosťami zariadenia staveniska sú jeho dočasnosť a skutočnosť, že pri výstavbe objektu sa zúčastňuje množstvo zhotoviteľov s rôznymi požiadavkami na zariadenie staveniska.
Klíčová slova:staveniska, stavby, yariadenie


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně