Oct 23, 2020   11:48 a.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identification number: 878
University e-mail: ivan.juricek [at] stuba.sk
 
External colleague - Department of Building Technology (FCE)

     Lesson     Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:GREEN PARK Vtáčnik A
Written by (author):
Department:
Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:GREEN PARK Vtáčnik A
Summary:
Spracovanie stavebno-technologickej prípravy výstavby je dôležitou súčasťou výstavby samotnej. Preto sa jej prikladá čoraz väčší dôraz a napomáha k plneniu časových plánov, ku kvalitnej, ekonomickej i ekologickej výstavbe. V diplomovej práci sú spracované jednotlivé časti stavebno-technologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: Technická správa s popisom dispozičného a konštrukčného riešenia stavby Technická správa k zariadeniu staveniska Situácia zariadenia staveniska v dvoch etapách výstavby Technologický predpis zabezpečenia svahov stavebnej jamy klincovaním Výkres k technologickému predpisu zabezpečenia stavebnej jamy Časový plán s výpočtami Časti stavebno-technologickej prípravy sú vypracované pre realizáciu stavby bytového domu Green Park Vtáčnik A, Bratislava -- Nové Mesto. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov v mestách a na miestach s podobnými charakteristikami.
Key words:
Diplomová, situácia, Technologický


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited