15. 11. 2019  10:54 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikační číslo: 878
Univerzitní e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:GREEN PARK Vtáčnik A
Autor: Ing. Marek Krafčík
Pracoviště: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:GREEN PARK Vtáčnik A
Abstrakt:Spracovanie stavebno-technologickej prípravy výstavby je dôležitou súčasťou výstavby samotnej. Preto sa jej prikladá čoraz väčší dôraz a napomáha k plneniu časových plánov, ku kvalitnej, ekonomickej i ekologickej výstavbe. V diplomovej práci sú spracované jednotlivé časti stavebno-technologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: Technická správa s popisom dispozičného a konštrukčného riešenia stavby Technická správa k zariadeniu staveniska Situácia zariadenia staveniska v dvoch etapách výstavby Technologický predpis zabezpečenia svahov stavebnej jamy klincovaním Výkres k technologickému predpisu zabezpečenia stavebnej jamy Časový plán s výpočtami Časti stavebno-technologickej prípravy sú vypracované pre realizáciu stavby bytového domu Green Park Vtáčnik A, Bratislava -- Nové Mesto. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov v mestách a na miestach s podobnými charakteristikami.
Klíčová slova:Diplomová, situácia, Technologický


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně