24. 10. 2020  2:58 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: ivan.juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     
     
Publikácie     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
GREEN PARK Vtáčnik A
Autor:
Pracovisko:
Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Oto Makýš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
GREEN PARK Vtáčnik A
Abstrakt:
Spracovanie stavebno-technologickej prípravy výstavby je dôležitou súčasťou výstavby samotnej. Preto sa jej prikladá čoraz väčší dôraz a napomáha k plneniu časových plánov, ku kvalitnej, ekonomickej i ekologickej výstavbe. V diplomovej práci sú spracované jednotlivé časti stavebno-technologickej prípravy v textovej a grafickej podobe: Technická správa s popisom dispozičného a konštrukčného riešenia stavby Technická správa k zariadeniu staveniska Situácia zariadenia staveniska v dvoch etapách výstavby Technologický predpis zabezpečenia svahov stavebnej jamy klincovaním Výkres k technologickému predpisu zabezpečenia stavebnej jamy Časový plán s výpočtami Časti stavebno-technologickej prípravy sú vypracované pre realizáciu stavby bytového domu Green Park Vtáčnik A, Bratislava -- Nové Mesto. Diplomová práca môže slúžiť ako príklad pre vypracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby pre realizáciu podobných stavebných objektov v mestách a na miestach s podobnými charakteristikami.
Kľúčové slová:
Diplomová, situácia, Technologický


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene