18. 10. 2019  23:43 Lukáš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Identifikačné číslo: 878
Univerzitný e-mail: juricek [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Katedra technológie stavieb (SvF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný komplex, RAČANY BIANCO, I. etapa
Autor: Ing. Peter Hopjak
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Ivan Juríček, PhD.
Oponent:Ing. Vladimír Beňo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby Polyfunkčný komplex, RAČANY BIANCO, I. etapa
Abstrakt:Príprava stavby po stavebnej ako aj technologickej stránke je dôležitou súčasťou každého procesu výstavby. Ovplyvňuje kvalitatívne i finančné faktory realizovaného objektu. Táto diplomová práca je zameraná práve na spracovanie stavebno-technologickej prípravy stavby, počnúc organizáciou staveniskovej prevádzky, zariadením staveniska v dvoch dôležitých etapách až po vypracovanie časového plánu výstavby predmetného polyfunkčného komplexu. Osobitná pozornosť je v práci venovaná riešeniu špecifického problému neprekročenia zákonom povolenej ekvivalentnej hladiny hluku zo stavebnej činnosti vo vonkajšom prostredí. Výsledkom riešenia je výpočet ako aj návrh opatrení na ochranu proti nadmernému hluku pri výstavbe. Súčasne sa práca zaoberá konštrukčným riešením stavby v jednej z dvoch technických správ. Druhá technická správa pojednáva o zariadení staveniska. Diplomová práca je spracovaná na základe použitých podkladov z projektovej dokumentácie k danej stavbe.
Kľúčové slová:zariadenie staveniska, stavebno-technologická príprava, hluk

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene