6. 4. 2020  4:59 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Identifikační číslo: 899
Univerzitní e-mail: jozef.hraska [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Administratívne centrum
Autor: Ing. Martin Plošický
Pracoviště: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.
Oponent:Ing. Ján Tkáč, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Administratívne centrum
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo spracovať konštrukčné riešenie administratívnej budovy s prihliadnutím na zvýšenú energetickú hospodárnosť. Projekt je riešený v úrovni realizačný projekt. Budova je riešená v pasívnom štandarde. Veľkoplošné kancelárie s prevládajúcou plochou obalových konštrukcií si vyžaduje exteriérové automatizované tienenie, ktoré zamedzuje prehrievaniu vnútorného prostredia. Tieniaci systém je doplnený o techniku prostredia ako vzduchotechnickými jednotkami tak stropným chladením, respektíve vykurovaním. Dutinové podlahové konštrukcie umožňujú variabilne dispozičné riešenie jednotlivých priestorov podľa požiadaviek klienta. Situovanie strešného svetlíka nad átriom budovy zlepšuje svetelné podmienky v komunikačných priestoroch. Stavba ako celkom spĺňa najnovšie požiadavky a spolu so zabudovanými technológiami vytvára pre jej užívateľov vysoký komfort pre každodenný pobyt v nej.
Klíčová slova:administratívna budova, exteriérové tienie, kancelária

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně