18. 2. 2020  2:18 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Autor: Ing. Ákos Csekes
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Július Boček
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom, Uzbecká , Dolné Hony, Bratislava\\Monolitická železobetónová stenová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo posúdenie statickej a dynamickej analýzy výškovej časti monolitického železobetónového objektu so stužujúcimi jadrami. Výšková časť budovy, ktorá má jedno podzemné a trinásť nadzemných podlaží sa podrobne analyzuje z hľadiska vodorovného účinku vetra a seizmicity. V druhej časti diplomovej práce bola vypracovaná statická analýza bezprievlakovej stropnej dosky garážového domu v rôznych alternatívach vyhotovenia. Posúdenie dosky sa spravilo podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov používateľnosti na čisto železobetónový variant a najmä s dôrazom na dodatočne predpätý variant. V poslednej časti sa posudzuje stenová konštrukcia a rieši sa problematika vystužovania vybraného úseku steny St.6 v seizmických oblastiach. Počas písania diplomovej práce boli používané programy pracujúce na báze metódy konečných prvok, poznatky z literatúry a príslušných platných noriem uvedených v kapitole Použitá literatúra.
Kľúčové slová:Bytový dom Dolné Hony, Železobetónová stenová konštrukcia, Dodatočne predpätá bezprievlaková stropná doska

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene