Dec 14, 2019   5:24 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:GREEN PARK APARTMENT BUILDING
Written by (author): Ing. Estera Kocsisová
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:BYTOVÝ DOM GREEN PARK - VINOHRADIS, BRATISLAVA - OBJEKT A 1\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami
Summary:Úlohou diplomovej práce bolo navrhnúť a posúdiť monolitickú železobetónovú konštrukciu bytového domu podľa medzného stavu porušenia a medzných stavov použiteľnosti. Jedná sa o statickú a dynamiskú analýzu výškovej časti monolitického železobetónového objektu so stužujúcimi jadrami. Výšková časť budovy, ktorá má jedno podzemné a jedenásť nadzemných podlaží, bola zameraná na analýzu konštrukcie vplyvom vodorovných síl od účinkov vetra ako aj od zvislých zaťažení od vlastnej tiaže a ostatných zvislých zaťažení. V druhej časti diplomovej práce bola vypracovaná statická analýza železobetónovej stropnej dosky. V poslednej časti sa posudzuje stenová konštrukcia a rieši sa problematika vystužovania vybraného úseku steny v osi AH. Cieľom analýzy je spoľahlivý návrh konštrukcie využitím poznatkov z odbornej literatúry a príslušných platných noriem uvedených v literatúre.
Key words:Bytový dom, Železobetónová stropná doska, Priečna stužujúca stena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited