9. 12. 2019  22:20 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikačné číslo: 981
Univerzitný e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Hotel Delfin, Senec\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Autor: Ing. Linda Országhová
Pracovisko: Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedúci práce: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Oponent:Ing. Martin Brazdovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Hotel Delfin, Senec\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce bolo vypracovať statickú a dynamickú analýzu zadaného objektu hotela Delfín. Jedná sa o monolitickú železobetónovú konštrukciu pozostávajúcu z dvoch dilatačných celkov s 11. nadzemnými podlažiami. V rámci statickej a dynamickej analýzy som rozoberala účinky pôsobenia vetra a seizmického zaťaženia na budovu. Model pre túto analýzu som vytvorila vo výpočtovom programe Scia Engineering 14. Cieľom bolo spoznať maximálnu hodnotu výchylky konštrukcie v úrovni najvyššieho podlažia a následne ju posúdiť z hľadiska medzného stavu používateľnosti. V ďalších kapitolách práce som sa podrobnejšie venovala statickému výpočtu stropnej dosky 9.NP a 10.NP a bazénovej konštrukcii , pre ktoré som vypracovala výkresy výstuží.
Kľúčové slová:Scia Engineering 14, statický výpočet, výkres výstuže, bazénová konštrukcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene