Dec 9, 2019   8:05 p.m. Izabela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:* * *Hotel , Staré Grunty, Bratislava\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Written by (author): Ing. Csaba Baji
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Július Boček
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:* * *Hotel , Staré Grunty, Bratislava\\Monolitická železobetónová kombinovaná konštrukcia so stužujúcim jadrom
Summary:Témou mojej diplomovej práce bol celkový návrh železobetónovej monolitickej konštrukcie so stužujúcim jadrom a posúdenie statickej a dynamickej analýze konštrukcie hotela. V druhej časti práce bolo treba vypracovať kompletnú statickú analýzu vybranej stropnej konštrukcie a príslušných nosníkov a vypracovať k tomu výkresovú dokumentáciu. Celkové posúdenie stropnej dosky a nosníkov som spravil podľa medzných stavov a to únosnosti a používateľnosti. V tretej časti som posudzoval stenu a rámovú konštrukciu na osi 8. Riešil som problematiku vystužovania celkovej steny a rámovej konštrukcie. Všetky nosné prvky a aj celý 3D model som navrhoval tak aby splnili požiadavky na medzné stavy používateľnosti a únosnosti.
Key words:Hotel, Železobetónová monolitická konštrukcia, Staré Grunty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited