Oct 22, 2020   8:36 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

Contacts     Lesson
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Office building - Rožňavská, Bratislava - OBJEKT B\\Monolithic reinforced concrete construction with reinforcing core and flat slabs
Written by (author):
Ing. Zoltán Ács
Department:
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Martin Brazdovič
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Administratívna budova - Rožňavská, Bratislava - OBJEKT B\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcim jadrom a bezprievlakovými stropmi
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce bolo vypracovať statickú a dynamickú analýzu prvkov nosnej konštrukcie administratívnej budovy a navrhovať stropnú dosku a stĺpy s platnými normami a vyhláškami SR aby vyhovovali statickým požiadavkám. Záverečná diplomová práca pozostáva z výkresov, posteru a z technickej správy s prílohami. V prílohách sa nachádza statická a dynamická analýza prvkov, podrobný statický výpočet stropnej dosky typického podlažia a podrobný statický výpočet stĺpov v osi D. Daný objekt je situovaný v Bratislave na Rožňavskej ulici. Administratívna budova má 13 nadzemné a 1 podzemné podlažie. V podzemnom podlaží je garáž a sklad olejov. V prvom nadzemnom podlaží sa nachádza autosalón, kancelária a výstavná miestnosť cez 2 podlaží. V ďalších podlažiach sú kancelárie. Konštrukčná výška typického podlažia je 3300 mm. Nosný systém je kombinácia železobetónových stĺpov a stien. Stredné a krajné stĺpy majú rôzne prierezy a sú rozdelené na 2 úseky po celej výšky budovy. Stropné dosky sú riešené ako bezprievlakové dosky s hrúbkou 230 mm.
Key words:spriahnutý stĺp, železobetónový stĺp, administratívna budova, bezprievlaková doska

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited