Jan 21, 2020   0:27 a.m. Vincent
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Generali Administrative building Cast in Situ RC Combined Bearing Structure with locally supported slabs and Stiffening core
Written by (author): Ing. Peter Štofaňák
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova Generali Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami
Summary:Hlavnou úlohou bolo pre mňa podrobne vyriešiť bezprievlakovú stropnú dosku a taktiež stužujúce jadro objektu. Požadované výpočty ako priebeh vnútorných síl, výpočet priehybu, šírky trhlín a taktiež dimenzačné výpočty som riešil metódou konečných prvkov pomocou výpočtového programu Scia Engineer a IDA Nexis 32. Program Scia mi pomohol predovšetkým vyriešiť priestorový model konštrukcie, frekvencie kmitania objektu vo vlastných tvaroch a účinky horizontálneho a vertikálneho zaťaženia na konštrukciu, ktoré boli dôležité pre návrh dimenzií do stužujúceho jadra. Všetky výpočty boli prevedené podľa normových postupov. Výsledkom výpočtov bolo vyhotovenie výkresovej dokumentácie riešených nosných prvkov objektu. Práca bola vyhotovená tak aby vyhovovala požiadavkám normy STN EN 1992: Navrhovanie betónových konštrukcií.
Key words:dimenzačné výpočty, bezprievlaková stropná doska, stužujúce jadro


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited