26. 10. 2020  9:17 Demeter
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identifikační číslo: 981
Univerzitní e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 

     
          
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
BUDOVA ÚSTREDIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, ~Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami.
Autor: Ing. Michal Moroz
Pracoviště:
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:BUDOVA ÚSTREDIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE, ~Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia s bezprievlakovými stropmi a stužujúcimi jadrami.
Abstrakt:Cieľom záverečnej práce bolo vypracovanie statickej analýzy objektu ústredia Slovenskej sporiteľne v Bratislave. Jedná sa o 12 podlažný železobetónový skelet s bezprievlakovými stropnými doskami a stužujúcimi jadrami. Témou práce bolo posúdenie celej konštrukcie na účinky zvislých a vodorovných zaťažení a statická analýza vybranej časti objektu v rôznych alternatívach vyhotovenia. Vybranú časť tvorí stropná doska nad 4. nadzemným podlažím. Analýza konštrukcie ako celku je vykonaná v železobetónovej alternatíve, pričom samotné posúdenie stropnej konštrukcie bezprievlakovej dosky je vyhotovené v troch alternatívach: železobetónová, vyľahčená a predpätá. Všetky alternatívy riešenia vyhovujú súčasným požiadavkám noriem na medzný stav únosnosti a medzný stav používateľnosti. Výpočtový model je vyhotovený v softvéri Scia Engineer 2010.1. Uvedený program umožňuje vykonať statickú i dynamickú analýzu konštrukcie. Pomocou výsledkov jednotlivých analýz bolo možné riešiť frekvencie kmitania objektu, posúdiť vhodnosť konštrukčného vyhotovenia a previesť návrh jednotlivých prvkov nosnej konštrukcie. Po ukončení návrhu bol opäť prevedený výpočet s reálnymi tuhosťami jednotlivých prvkov, ktoré boli nasledovne opäť posúdene. V použitom softvéri sú implementované súčasné platné technické normy a národné prílohy.
Klíčová slova:
Slovenská sporiteľna, vyľahčená doska, predpätá doska, železobetónová doska

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně