Oct 23, 2019   11:55 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Identification number: 981
University e-mail: iyad.abrahoim [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Multifunctional apartment building, Uzbecká, Dolné Hony, Bratislava, Reinforced concrete monolithic structure with stiffening cores
Written by (author): Ing. Ivan Dalkovič
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Iyad Abrahoim, PhD.
Opponent:Ing. Bohuslava Švárna, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Polyfunkčný bytový dom, Uzbecká, Dolné Hony, Bratislava\\Monolitická železobetónová konštrukcia so stužujúcimi jadrami.
Summary:Diplomová práca zahŕňa návrh nosných prvkov štrnásť podlažnej železobetónovej monolitickej nosnej konštrukcie so stužujúcimi jadrami. V tejto práci sú navrhnuté stropné dosky a steny na účinky bežných zaťažení budov, ku ktorým patrí vlastná tiaž, úžitkové zaťaženie stropných dosiek, zaťaženie vetrom, snehom a aj seizmické zaťaženie. Všetky nosné prvky železobetónovej monolitickej nosnej konštrukcie so stužujúcimi jadrami boli navrhnuté na základe platných európskych noriem pre navrhovanie budov. Všetky výsledky zo samotného navrhovania sú spracované do obrázkov a textu. Celá diplomová práca je rozdelená do 5 kapitol. V prvej kapitole je detailne popísaná celá konštrukcia budovy na základe technickej správy. V druhej kapitole sú zahrnuté všetky podrobne vypočítané zaťaženia na celej budove. V tretej kapitole sú popísané statické a dynamické chovania sa celej konštrukcie ako celku. Vo štvrtej kapitole je riešený statický výpočet stropnej dosky D2.1. V poslednej piatej kapitole je zahrnutý statický výpočet stužujúcich stien jadra.
Key words:statika, železobetón, monolitická konštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited