Oct 22, 2020   8:58 p.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts               Publications     Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Rusovce - Relaying of the Road I/2
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Vojtech Fajta
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rusovce - preložka cesty I/2
Summary:
Témou mojej diplomovej práce je navrhnúť najvhodnejšiu trasu pre preložku cesty I/2, ktorá v súčasnosti vedenie cez miestnu časť Bratislavy - Rusovce. Komunikácia už v súčasnosti zaťažuje obyvateľov Rusoviec veľkou intenzitou dopravy a tým vznikajúcim hlukom a emisiami. Obchvat nebude slúžiť len na odklonenie dopravy mimo obce, ale aj ako budúca obslužná komunikácia k novým zónam, ktoré budú vybudované v jej okolí. Nová komunikácia bude viesť juhozápadne od obce medzi železnicou a diaľnicou D2.Trasa vedie po jestvujúcej protipovodňovej hrádzi, čo znamená že komunikácia bude slúžiť aj ako ochrana pre obyvateľov Rusoviec. Najmä začiatok trasy je navrhnutý tak, aby čo najmenej zasahoval do úrodnej pôdy a tým neznehodnocoval životné prostredie. Koniec obchvatu bude na novej komunikácii , ktorú vybudujú ako súčasť mimoúrovňovej križovatky na diaľnici D2. Samotné napojenie na túto komunikáciu bude riešiť projekt mimoúrovňovej križovatky a jej prístupových komunikácií. Nová komunikácia bude mať šírkové usporiadanie kategórie C 11,5/70. Pre vybudovanie obchvatu bude potrebné postaviť nový most ponad železnicu. Súčasťou obchvatu budú aj štyri nové križovatky. Najlepším riešením bude použiť okružné križovatky. Táto komunikácia výrazne zväčší komfort bývania obyvateľov Rusoviec a v nemalej miere pomôže rozvoju tejto miestnej časti, ktorá má v úmysle vybudovať infraštruktúru, ktorá následne pritiahne nových investorov do tejto lokality.
Key words:cesta, križovatka, Rusovce


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited