28. 1. 2020  1:10 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identifikačné číslo: 996
Univerzitný e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rusovce - preložka cesty I/2
Autor: Ing. Ondrej Májek
Pracovisko: Katedra dopravných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Oponent:Ing. Vojtech Fajta
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rusovce - Relaying of the Road I/2
Abstrakt:Purpose of my diploma thesis was to design the most convenient track for shifting of the road I/2, which is nowadays going true Rusovce. Communication is already now loading the inhabitants of Rusovce with high traffic intensity, which is causing high noise level and emissions. Bypass of Rusovce is not only going to serve for diverting the traffic out from the town, but also as future frontage road for the new zones, which are going to be build in the neighborhood. New communication will go southwestern from Rusovce between railway and highway D2. The track is going on the existing flood-protection damn, what means that communication is going to serve also as a protection of Rusovce inhabitants. Mainly the start of a track is designed, to interfere the fertile land the less and not to harm the environment. The end of bypass will be on the new communication, which is going to be constructed as a part of interchange on highway D2. New communication is going to have category C 11,5/70. To build the bypass, the new bridge above railway, have to be build. 4 interchanges are part of a bypass. The best solution for them is to use roundabouts. This communication rapidly increase comfort of living of Rusovce inhabitants and helps in development of this town, which is considering to build up infrastructure, which afterwards attracts new investors to come to this locality.
Kľúčové slová:road, crossroads, Rusovce


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene