Oct 29, 2020   3:47 a.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts
     
     
Projects     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
PRINCIPLES FOR SOLUTIONS OF THROUGH ROADS
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Vladimír Kapusta, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Princípy pre návrh riešenia cestných prieťahov
Summary:
Predkladaná práca sa v prvej kapitole venuje predstaveniu práce a cieľom, ktoré chce naplniť. V druhej kapitole opisuje vývoj stavebného usporiadania cestného prieťahu z pohľadu histórie mestskej časti -- Petržalka a z pohľadu samotného vývoja miestnej komunikácie. V nasledujúcej kapitole predstavuje súčasný stav vymedzeného úseku Kopčianskej ulice, ktorý popisuje aj pomocou fotodokumentácie, meraniami priečnych rezov a taktiež meraniami intenzity dopravy vo vybraných priečnych rezoch. V štvrtej kapitole uvádza požiadavky normy na usporiadanie cestných a miestnych komunikácií. V ďalšej kapitole porovnáva súčasný stav miestnej komunikácie s normovými hodnotami vo vybraných priečnych rezoch. V šiestej kapitole sa venuje návrhu upokojovacích prvkov a siedmu kapitolu tvorí záver predkladanej práce, v ktorom je zhrnutie s návrhom šírkového usporiadania vymedzeného úseku Kopčianskej ulice.
Key words:
cestný prieťah, Kopčianska ulica, miestna komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited