Dec 12, 2019   4:56 a.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Spatial arrangement of the crossroad for disabled.
Written by (author): Bc. Jameil M.A.H. ALKANDARI
Department: Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Opponent:Ing. Andrea Zuzulová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Priestorové riešenie križovatiek s ohľadom na telesne postihnutých
Summary:Cieľom práce je bližšie popísať a prehodnotiť infraštruktúru a konštrukčné rozmery, ktoré sa používajú ako vybavenie križovatiek pre telesne postihnutých (bezbariérové úpravy). Práca sa obzvlášť zameriava na dimenzovanie a návrh funkčných prvkov vzhľadom na určenú križovatku. Úvodná časť práce sa venuje štatistickým údajom o telesne postihnutých, a ich rôznym postihnutiam. Jadro práce sa sústreďuje na navrhovanie a vybavenie križovatiek s ohľadom na telesne postihnutých ľudí. Záver práce hodnotí a navrhuje štandardné, vhodné bezbariérové riešenia.
Key words:križovatka, prechod pre chodcov, hmatateľné povrchy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited