Oct 24, 2020   0:31 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.
Identification number: 996
University e-mail: bystrik.bezak [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Management of the STU (OUP REK)

     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Spatial arrangement of the crossroad for disabled.
Written by (author): Ing. Daniel Mušuta
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Peter Ľos, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
English

Slovak        English

Title of the thesis:
Priestorové usporiadanie križovatky pre telesne postihnutých
Summary:
V mojej diplomovej práci som sa zameral na odstraňovanie existujúcich bariér z verejných priestranstiev ako napríklad chodníkov, križovatiek, prechodov a mestskej dopravy, pre zjednodušenie a umožnenie pohybu nie len telesne postihnutým osobám, ale aj dôchodcom, matkám s kočíkom a všeobecne všetkým chodcom. Moja diplomová práca sa dá rozdeliť na štyri hlavné časti. V prvej časti sú uvedené základné problémy odstraňovania bariér, popísaný súčasný stav technických podmienok a definované najdôležitejšie pojmy, ktoré boli v mojej práci použité. Druhá časť sa zameriava na realizáciu a vyhodnotenie verejnej ankety, ktorá mi pomohla zistiť viac problémových lokalít v meste. V tretej časti uvádzam všetky súčasné problémy, ktoré by sa mali riešiť podľa technických podmienok. V poslednej časti ponúknem rôzne riešenia problémových oblastí v meste. Pri mojej práci som zistil, že riešenie tejto problematiky je často zanedbávané, a dúfam, že táto práca môže priniesť pozitívny impulz pre implementáciu nových projektov.
Key words:
Telesne postihnutí, Debarierizácia, Križovatka

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited