Oct 25, 2020   3:01 p.m. Aurel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jana Sádecká, PhD.
Identification number: 3383
University e-mail: jana.sadecka [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Analytical Chemistry (FCFT)

          Projects          
Bodies     Supervised theses
     
Conferences
     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: Chemické listy. Praha : ISSN 0009-2770.

Publications
Details
Termodynamicky vplyv na špecifickú sorpciu a molekulové rozpoznanie niektorých fenolových kyselín
Denderz, Natalia -- Lehotay, Jozef -- Čižmárik, Jozef -- Sádecká, Jana
Thermodynamic consideration on the specific sorption and molecular recognition of some phenolic acids. In Chemické listy: 64. sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností, 25.-27.června 2012, Olomouc. 2012, p. 498.
Details
Analysis of soft drinks by fluorescence spectroscopy
Žiak, Ľudovít -- Poláček, Roman -- Májek, Pavel -- Markechová, Diana -- Čacho, František -- Sádecká, Jana
Analýza nealkoholických nápojov fluorescenčnou spektrometriou. In Chemické listy: 64. sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností, 25.-27.června 2012, Olomouc. 2012, p. 500.
Details
PLS modely viacrozmernej kalibrácie pri stanovení obsahu kumarínu a jeho metabolitov v zmesi fluorescenčnou spektroskopiou
Poláček, Roman -- Májek, Pavel -- Sádecká, Jana
PLS modely viacrozmernej kalibrácie pri stanovení obsahu kumarínu a jeho metabolitov v zmesi fluorescenčnou spektroskopiou. In Chemické listy: 66. Sjezd Asociací českých a slovenských chemických společností, 7.-10. září 2014, Ostrava, Česká republika. 2014, p. 770--771.
Details