Jan 26, 2020   1:19 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vojtech Veselý, DrSc.
Identification number: 4973
University e-mail: vojtech.vesely [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: KOZÁK, Š. -- HUBA, M. Zborník abstraktov Kybernetika a informatika. (Bratislava) : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2001. 152 strany.

PublicationsDetails
Stabilizácia výstupnou spätnou väzbou pre lineárne diskrétne systémy s neurčitosťami
Rosinová, Danica -- Veselý, Vojtech
Output Feedback Stabilization of Uncertain Linear Discrete-Time Systems. In Kybernetika a informatika 2002: Zborník abstraktov; Medzinárodná konferencia organizovaná SSKI v splolupráci s STU FEI v Bratislave, Trebišov SR. 4.- 6. Sept. 2002. Bratislava : Slovak Society of Cybernetics and Informatics, 2002, ISBN 80-227-1749-5.
Details