Aug 14, 2020   10:29 p.m. Mojmír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miriam Ledererová, PhD.
Identification number: 812
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Material Engineering (FCE)

Contacts
     
Lesson     
     
     
Conferences
     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: RECYCLING 2010. In.

Publications
Details
Environmental aspects and their impact on the use of waste
Ledererová, Miriam
Environmentálne aspekty a ich vplyv na využívanie odpadov. In RECYCLING 2010: Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin.Sborník přednášek 15. ročníku konference.Brno,ČR,11.-12.3.2010. Brno : Vysoké učení technické v Brně, 2010, p. 108--114. ISBN 978-80-214-4061-6.
Details