Aug 13, 2020   8:13 a.m. Ľubomír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Ľuboš Hruštinec, PhD.
Identification number: 913
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)

     
     
     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Publication to conference

The following list contains all publications by the selected person attached to the conference.

Conference: Applied Mechanics and Materials. Zürich Switzerland : ISSN 1660-9336.

PublicationsDetails
Porovnanie analytického a MKP riešenia kontaktnej úlohy interakcie základu s podložím
Hruštinec, Ľuboš -- Sumec, Jozef -- Kuzma, Jozef
Comparison of Analytical and FEM Solutions of the Contact Tasks of Foundation - Subsoil Interaction. In JENDŽELOVSKÝ, N. -- GRMANOVÁ, A. -- IVÁNKOVÁ, O. -- KONEČNÁ, L. Applied Mechanics and Materials. 2015, p. 55--60.
Details
Numerická analýza deformácií plošných štvorcových základov s premenlivou tuhosťou
Hruštinec, Ľuboš -- Sumec, Jozef
Numerical Analysis of Deformations of the Shallow Square Foundations with Variable Relative Stiffness. In JENDŽELOVSKÝ, N. -- GRMANOVÁ, A. -- KONEČNÁ, L. Trends in Statics and Dynamics of Construction II. Pfaffikon (Switzerland): Trans Tech Publications, 2016, p. 5--9. ISBN 978-3-03859-323-2.
Details
Časovo-závislé vzťahy pevnej fázy spojitých prostredí s integrálnym tvarom konštitutívnych rovníc - matematické modelovanie
Sumec, Jozef -- Hruštinec, Ľuboš
Time-Dependent Response of Mass Continuous Solid Phase Media by Integral Form of Constitutive Equations - Mathematical Modeling. In JENDŽELOVSKÝ, N. -- GRMANOVÁ, A. -- KONEČNÁ, L. Trends in Statics and Dynamics of Construction II. Pfaffikon (Switzerland): Trans Tech Publications, 2016, p. 163--166. ISBN 978-3-03859-323-2.
Details