9. 4. 2020  3:22 Milena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Identifikační číslo: 4934
Univerzitní e-mail: jozef.dubravsky [at] stuba.sk
 
Pracovník BOZ a PO - Referát bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, PO a CO (EO Dek FIIT)
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
Autor: Ing. Jozef Dúbravský, PhD.
Pracoviště: Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Milan Žalman, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Branislav Dobrucký, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Príspevok k metódam a algoritmom riadenia jednosmerných servopohonov
Abstrakt:Dizertačná práca má jeden z hlavných cieľov návrh, modifikáciu a aplikáciu tak konvenčných ako aj moderných štruktúr a metód automatického riadenia pre servopohony. Na základe analýzy existujúcich metód automatického riadenia je v práci navrhované ich zovšeobecnenie, modifikácia a vhodnosť pre riadenie rýchlostných servopohonov. Autor práce aplikoval, rozšíril a otestoval konvenčné metódy automatického riadenia založené na analytických a experimentálnych matematických modeloch servopohonov. Z moderných metód automatického riadenia využil a modifikoval predovšetkým metódy inverznej dynamiky a metódy založené na umiestnení pólov uzavretého obvodu. Pre overenie štruktúr a metód automatického riadenia bolo autorom vytvorené modelovacie, simulačné a testovacie pracovisko s reálnym fyzikálnym modelom. Na základe grafických a numerických a simulačných výsledkov sa ukázalo, že štruktúra riadenia Master Slave s predkorekciou predstavuje optimálnu a vhodnú štruktúru riadenia rýchlostného servopohonu zaručujúcu vysokú kvalitu, stabilitu a robustnosť. Pre kompenzáciu vplyvu poruchy -- momentu záťaže bol autorom úspešné navrhnutý a overený Luenbergerov pozorovateľ. Zovšeobecnenie výsledkov a ich použiteľnosť pre riadenie rýchlostných servopohonov bolo realizované na základe a v súčinnosti s autorom vytvoreným podporným programovým systémom ServoSim, ktorý predstavuje jeden z dôležitých a ďalších prínosov autora k rozvoju a využití metód automatického riadenia a využíva sa vo výskumnej a edukačnej oblasti na Ústave riadenia a priemyselnej informatiky v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia.
Klíčová slova:Metódy automatického riadenia, Servopohony, Naslinova metóda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně