7. 4. 2020  13:35 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Viliam Kubis
Identifikační číslo: 56205
Univerzitní e-mail: xkubisv [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Autor: Ing. Viliam Kubis
Pracoviště: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Peter Kapec, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Borženský
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov
Abstrakt:Práca sa zaoberá problematikou generovania dokumentácie zo zdrojových kódov, opisuje všeobecne používané prístupy pri generovaní dokumentácie, ktoré sú založené na analýze štruktúry zdrojového kódu programu, ako aj menej zaužívané prístupy pri generovania dokumentácie, ako kultivované programovanie. Práca rozoberá metódy potrebné k úspešnej analýze štruktúry počítačového programu a opisuje možnosti, ktoré sa dajú na základe tejto analýzy dosiahnuť. Popisované možnosti zahŕňajú zvýrazňovanie syntaxe zdrojového kódu ako aj spracovávanie dokumentačných komentárov, ktoré by mohli byť prítomné v zdrojovom kód. Analyzované sú viaceré súčasné nástroje generovania dokumentácie zo zdrojových kódov spolu s ich silnými a slabými stránkami, avšak hlavný cieľ práce je rozšitrovať a zlepšovať funkcionalitu nástroja LuaDoc, čo je nástroj na generovanie dokumentácie zo zdrojových kódov programov napísaných v jazyku Lua. Pri implementácii rôznej funkcionality budú použíté abstraktné syntaktické stromy získané analýzou štruktúry zdrojových kódov na základe PEG gramatík s použitím knižníc LPeg a Leg.
Klíčová slova:abstraktný syntaktický strom, lpeg, generovanie dokumentácie, dokumentácia, lua, parsovanie, leg, formatter, highlighter, syntax highlighting, dokumentačné komentáre, kultivované programovanie, parsing expression grammars, peg

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně