Feb 21, 2020   11:03 a.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Dominik Štefanička
Identification number: 86041
University e-mail: xstefanickad [at] stuba.sk
 
2533T07  Intelligent Software Systems I-ISS2
FIIT I-ISS2 den [term 2, year 1]
Master type of study, full-time, attendance method form
1st year of study / 2nd semester of study

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Placements     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Identification of the impact of interface elements in a web application on the behavior of a user
Written by (author): Bc. Dominik Štefanička
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Opponent:Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv prvkov používateľských rozhraní na správanie používateľov
Summary:Autori v dnešnej dobe vytvárajú používateľské rozhrania tak, aby boli čo najefektívnejšie. Prvky, ktoré rozhrania tvoria majú priamy vplyv na správanie používateľov v rozhraní. Vďaka tomu vieme efektívnosť jednotlivých prvkov vyhodnocovať. To sa vo všeobecnosti realizuje v štúdiách so zaznamenávaním pohľadu. My sme jednu takú štúdiu zrealizovali. Za aplikačnú doménu sme si vybrali navrhnutý adaptívny video-vzdelávací systém AVW-Space, z ktorého sme odvodili zjednodušenú druhu verziu rozhrania. Táto verzia mala vypnutú funkcionalitu komentovania videí. Navrhli sme komparatívny experiment so zaznamenávaním pohľadu, počas ktorého sme porovnávali tieto dve verzie rozhrania so zameraním na určité elementy. Pri navrhovaní experimentu bol kladený dôraz na zostavenie dotazníkov, odkomunikovanie inštrukcií a technické zabezpečenie celého experimentu. Experiment sme úspešne zorganizovali počas piatich sedení s dostatočnou vzorkou účastníkov. Následne sme v analýze dát vyhodnocovali efektívnosť systému v oboch verziách rozhrania. Taktiež sme sa zamerali na vyskakovacie nápovede, pri ktorých sme skúmali, ako ich zobrazenie vplýva na správanie používateľov. Všetky zistenia sme dopodrobna rozdiskutovali.
Key words:Prezentačné zručnosti, Správanie, Sledovanie pohľadu, Elementy, Nápovede, Video, Vzdelávací systém

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited