21. 1. 2020  1:28 Vincent
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Branislav Mišota, PhD.
Identifikační číslo: 10004
Univerzitní e-mail: branislav.misota [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - ÚM - Oddelenie ekonomiky a manažmentu podnikania (ÚM OUP REK)
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Evolúcia virtuálneho trhu na báze multiagentových metód
Autor: Ing. Branislav Mišota, PhD.
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ladislav Andrášik, DrSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Evolution of market-based on multi-agent techniques
Abstrakt:This dissertation deals with, in our conditions rarely reflected upon problem of modeling of complex economic systems and their simulation on the basis of multi-agent techniques. Modeling and simulation of behavior of complex economic systems, not only in dynamics, but also in evolution, demands deep understanding and working with information, because in the environment of market economies, there is a high degree of turbulence of changes, chaos and complicated network structure of interrelationships. In the submitted work, we focused on the general basics of the theory of modeling and simulation in economics. As the main method of research we used the multi-agent system, allowing us to solve problems that are outside of the bounds of abilities of an individual agent as a self-learning entity. The multi-agent system is a specific environment in which, on the basis of mutual interactions of elements, a protuberance arises as in the real environment and this features designates it as a suitable tool for modeling of socioeconomic systems. We were modeling a virtual economy by the means of a model with autonomous heterogeneous agents. Constructed model describes behavior of individual entities that act in the economy, such as markets, firms, households, et al. The work contains also results and evaluation of simulations of the proposed model.
Klíčová slova:multiagent system, market, evolution

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 2 let po uzavření této smlouvy pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla), včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně