26. 2. 2020  21:29 Viktor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Závacká, PhD.
Identifikační číslo: 10108
Univerzitní e-mail: jana.zavacka [at] stuba.sk
 
Pracovnice pre vedecko - výskumnú činnosť - Projektové stredisko (Dek FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Návrh robustných PID regulátorov pre riadenie chemickotechnologických procesov s parametrickými neurčitosťami
Autor: Ing. Jana Závacká, PhD.
Pracoviště: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Miluše Vítečková, CSc.
Oponent 2:doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Design of Robust PID controllers for Processes with Parametric Uncertainties in Chemical Technology
Abstrakt:The dissertation thesis deals with methods for calculating of robust P, PI, and PID controllers, which are able to control systems with parametric interval uncertainties. The basis of robust control is to design a control system, which has unchanging structure and parameters. It is able to assure control of the nominal system, as well as control of its surroundings. The wider is the surrounding area, the more robust is the controller. The methods of controller design are based on plotting the stability boundary locus in the (kp)-plane for P controller, (kp,ki)-plane for PI controller and (kp,ki,kd)-region for PID controller. Then parameters of stabilizing P, PI and PID controllers are calculated. For graphic solution and calculating P and PI controllers, programs for synthesis of robust controllers in MATLAB GUI environment were created. The script was designed to draw the polyhedrals and calculate PID controllers. Designed PI and PID controllers were then implemented in simulation experiments with a laboratory process with trasport delay. In the next part of the thesis, the synthesis of PI controllers is applied in the control of the real process. As the real process was selected a continuous-time stirred tank reactor, which is haracterized by the occurence of uncertainties during the operation. Exact values of these uncertainties are known only in some range. In this case, the equipment was used as a mixer. Obtained control results show that the methods, which were used for controller design for uncertain systems provide the required control quality.
Klíčová slova:interval parametric uncertainties, PI and PID controllers, real process, robust control

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně