6. 4. 2020  5:20 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Knowledge-based Software Representation, Querying and Visualization
Autor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Oponent 1:Dr. Kresimir Matkovic
Oponent 2:prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Knowledge-based Software Representation, Querying and Visualization
Abstrakt:V posledných rokoch sa vizualizácia informácií stáva čoraz viac dôležitou nakoľko nám pomáha lepšie porozumieť rozsiahlym dátam. Lepšie pochopenie informácií možno získať skúmaním grafických reprezentácií, ktoré môžu odhaliť skryté vzory. Medzi rôznymi typmi dát, ktoré možno vizualizovať, je softvér vhodným kandidátom vďaka tomu, že je nehmatateľný. V práci sa zameriavame na vizualizáciu softvérových artefaktov a vzťahov medzi nimi. Na tento účel sme navrhli metódu na vizualizáciu softvéru, ktorá používa hypergrafový dátový model ako unifikujúcu štruktúru použitú v celom vizualizačnom procese: od reprezentácie artefaktov, cez ich filtrovanie a dopytovanie až po vizualizáciu. Inšpirovaný prácami z oblasti reprezentácie znalostí sme navrhli hypergrafovú reprezentáciu rozšírenú o incidencie, ktoré sú vhodné na reprezentovanie rolí objektov vo vzťahoch. Taktiež sme navrhli dopytovací jazyk v ktorom dopyty a výsledky dopytov sú hypergrafy, čo robí tento prístup transparentným pre vizualizáciu. Samotná vizualizácia hypergrafov reprezentujúcich extrahované softvérové artefakty a vzťahy medzi nimi je založená na dobre známych silovo-riadených algoritmov rozmiestňovania grafov. Navrhnutá metóda bola implementovaná vo vizualizačnom prototype a overená vizualizáciu existujúceho softvérového systému.
Kľúčové slová:vizualizácia grafov, vizualizácia softvéru, hypergraf, dopytovanie, reprezentácia znalostí

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene