7. 4. 2020  23:01 Zoltán
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Kapec, PhD.
Identifikačné číslo: 10235
Univerzitný e-mail: peter.kapec [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Ďalšie informácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Knowledge-based Software Representation, Querying and Visualization
Autor: Ing. Peter Kapec, PhD.
Pracovisko: Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Šperka, PhD.
Oponent 1:Dr. Kresimir Matkovic
Oponent 2:prof. Ing. Miloš Šrámek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Knowledge-based software representation, querying and visualization
Abstrakt:In the recent years information visualization became very important as it allows us to gain insight into large amounts of data. Better information comprehension can be obtained by observing graphical representations of data, which may reveal hidden patterns. Among various data types that can be visualized, software is a suitable candidate due to software's intangibility. In our work we focused on the visualization of software artifacts and their interconnections. We propose a software visualization method that uses a hypergraph-based data model as a unifying representation that is used in the whole visualization process: from artifacts extraction and representation, trough filtering and querying to visualization. Inspired by the knowledge representation field we propose a modified hypergraph-based representation that enhanced by incidences that are suitable to represent roles objects play in relations. We also propose a query language in which queries and query results are hypergraphs, thus making the approach transparent for visualization. The visualization of the hypergraphs representing the extracted software artifacts and their relations is based on the well known force-based graph layout algorithms. The proposed method was implemented in a software visualization prototype and verified by visualizations of an existing software project.
Kľúčové slová:software visualization, hypergraph, graph visualization, knowledge representation, querying

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene