29. 3. 2020  12:15 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Identifikační číslo: 10275
Univerzitní e-mail: qlehkozivova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
Autor: Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Pracoviště: Oddelenie potravinárskej technológie (ÚBT FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Jolana Karovičová, PhD.
Oponent 1:Ing. Igor Mráz, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Oponent 3:Ing. Tibor Vaško
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:The Physical-Chemical Methods in Quality and Authenticity Evaluation of the Food Products
Abstrakt:The thesis deals with the quality and authenticity evaluation of tomatoes and tomato products available on our market. Within the bounds of this work the cooperation was developed with a company Kolagrex Int. Ltd. in Kolárovo. The company provided samples of tomato, ketchup and tomato paste for analyses. Beside this, the company allowed to measure the consistency of ketchup and tomato paste samples. To evaluate the quality measurements of colour (parameters L, a, b), consistency, rheological properties (flow curves, dynamic yield point, thixotropy of flow curves, viscosity curves, apparent viscosity in the moment of pulling the ketchup out from container, change of apparent viscosity with temperature of the commercial ketchups and flow curves, viscosity curves of laboratory prepared ketchups with different pH, change of viscosity with temperature of the laboratory prepared ketchups with different pH), analysis of aroma compounds, chemical indicators of quality -- hydroxymethylfurfural (HMF) and furosine were performed in selected samples of tomatoes and tomato products. In the samples the following physical-chemical and authenticity parameters were monitored: total soluble solid content, pH, titratable acidity, formol number, total and individual saccharides (glucose, fructose, maltose and saccharose), organic acids (citric acid, malic acid, acetic acid and pyrrolidon-5-one-2-carboxylic acid (PCA)), minerals (potassium, magnesium, calcium). The results were compared with requirements of AIJN, the Slovak food law, EEC, IFFJP (International Federation of Fruit Producers) and with results of other authors. The equation for calculation of tomato content in ketchups was made of authenticity parameters (formol number, content of citric, malic and PCA acid, minerals potassium, magnesium) and tomato content in ketchup samples and sample of tomato paste used for ketchup preparation from the Kolagrex Int. Ltd. using multiple regression.
Klíčová slova:quality, authenticty, tomato products

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně