25. 10. 2020  17:26 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Identifikačné číslo: 10275
Univerzitný e-mail: qlehkozivova [at] stuba.sk
 

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca
     
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:
Fyzikálno-chemické metódy v hodnotení kvality a autentifikácie potravinárskych produktov
Autor: Ing. Jarmila Lehkoživová, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent 1:Ing. Igor Mráz, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Peter Šimko, DrSc.
Oponent 3:Ing. Tibor Vaško
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:The Physical-Chemical Methods in Quality and Authenticity Evaluation of the Food Products
Abstrakt:
The thesis deals with the quality and authenticity evaluation of tomatoes and tomato products available on our market. Within the bounds of this work the cooperation was developed with a company Kolagrex Int. Ltd. in Kolárovo. The company provided samples of tomato, ketchup and tomato paste for analyses. Beside this, the company allowed to measure the consistency of ketchup and tomato paste samples. To evaluate the quality measurements of colour (parameters L, a, b), consistency, rheological properties (flow curves, dynamic yield point, thixotropy of flow curves, viscosity curves, apparent viscosity in the moment of pulling the ketchup out from container, change of apparent viscosity with temperature of the commercial ketchups and flow curves, viscosity curves of laboratory prepared ketchups with different pH, change of viscosity with temperature of the laboratory prepared ketchups with different pH), analysis of aroma compounds, chemical indicators of quality -- hydroxymethylfurfural (HMF) and furosine were performed in selected samples of tomatoes and tomato products. In the samples the following physical-chemical and authenticity parameters were monitored: total soluble solid content, pH, titratable acidity, formol number, total and individual saccharides (glucose, fructose, maltose and saccharose), organic acids (citric acid, malic acid, acetic acid and pyrrolidon-5-one-2-carboxylic acid (PCA)), minerals (potassium, magnesium, calcium). The results were compared with requirements of AIJN, the Slovak food law, EEC, IFFJP (International Federation of Fruit Producers) and with results of other authors. The equation for calculation of tomato content in ketchups was made of authenticity parameters (formol number, content of citric, malic and PCA acid, minerals potassium, magnesium) and tomato content in ketchup samples and sample of tomato paste used for ketchup preparation from the Kolagrex Int. Ltd. using multiple regression.
Kľúčové slová:
quality, authenticty, tomato products

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene