Jan 19, 2020   8:38 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Identification number: 1489
University e-mail: marta.kucerova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Habilitation thesis
Thesis title:Contribution of the Application of Statistical Methods for Process Improvement in Industrial Enterprises
Written by (author): doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Opponent 1:prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Igor Liberko, CSc.
Opponent 3:prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prínosy aplikácie štatistických metód pri zlepšovaní procesov v priemyselných podnikoch
Summary:Habilitačná práca je spracovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác doplnený komentárom. Tematicky je zameraná na význam a uplatňovanie štatistických metód v podnikovej praxi. Jednotlivé príspevky poskytujú poznatky o možnostiach aplikácie rozličných štatistických metód v jednotlivých oblastiach, resp. činnostiach v priemyselnom podniku a tiež príklady využitia štatistických metód pri zlepšovaní výrobných procesov v konkrétnych organizáciách na Slovensku. Práce sú rozdelené na základe obsahovej náplne do troch oblastí, pričom zamerania jednotlivých oblastí korešpondujú s riešenými výskumnými projektmi. V prvej časti sú príspevky, ktoré poskytujú poznatky o možnostiach aplikácie rozličných štatistických metód v jednotlivých oblastiach, resp. činnostiach v priemyselnom podniku. Tematickou oblasťou druhej skupiny prác je metóda plánovania experimentov. V práci sú uvedené príspevky zamerané na uplatnenie metódy DOE pri zlepšovaní výrobných procesov, resp. kvality produktov v konkrétnych organizáciách na Slovensku. Tretiu oblasť predstavuje metodika Six Sigma, ktorá v súčasnosti predstavuje účinný spôsob zlepšovania rozličných činností v organizácii, ale je tiež považovaná za filozofiu, resp. stratégiu úspešnej organizácie.
Key words:zlepšovanie, štatistické metódy, proces

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited