28. 2. 2020  19:40 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Identifikační číslo: 1891
Univerzitní e-mail: gabriel.farkas [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:Aplikácia metódy Monte Carlo v reaktorovej fyzike
Autor: doc. Ing. Gabriel Farkas, PhD.
Pracoviště: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Aplikácia metódy Monte Carlo v reaktorovej fyzike
Abstrakt:V predkladanej habilitačnej práci sa zaoberám problematikou aplikácie metódy Monte Carlo a transportného systému MCNP v oblasti reaktorovo-fyzikálnych, prevádzkových a bezpečnostných analýz, so špecifickým zameraním na reaktory VVER-440/V213 jadrových blokov EMO a EBO V2 SE, a. s. Práca pozostáva z piatich kapitol, v ktorých je predstavená stručná charakteristika transportnej výpočtovej metódy a kódu, vytvoreného komplexného a univerzálneho geometrického a materiálového modelu reaktora VVER-440 v programe MCNP5, proces jeho verifikácie a validácie, ako aj aplikácie vo vybraných oblastiach. Prvou aplikačnou úlohou založenou na výpočtoch kritickosti je určenie izotermických a moderátorových teplotných koeficientov reaktivity pre prvú palivovú vsádzku aktívnej zóny 3. a 4. bloku EMO za účelom ich komplexnej verifikácie. Druhou aplikáciou vychádzajúcej z tzv. metódy "Fix Source" je stanovenie priestorovej váhovej funkcie ex-core detektorov pre reaktory VVER-440 blokov EBO V2. Vybrané úlohy vznikli na základe požiadaviek vednej disciplíny, ktoré našli svoje využitie aj v praxi SE, a. s.
Klíčová slova:Váhová funkcia, Ex-core detektor, Aktívna zóna, MCNP kód , Metóda Monte Carlo

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně