21. 9. 2019  2:29 Matúš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Matej Kerestúr
Identifikační číslo: 22130
Univerzitní e-mail: qkerestur [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Európske zoskupenie územnej spolupráce
Autor: Ing. Matej Kerestúr
Pracoviště: Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Vedoucí práce: doc. Ing. Mária Zúbková, PhD.
Oponent:Mgr. Jana Feninová
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Európske zoskupenie územnej spolupráce
Abstrakt:Cieľom EZÚS je uľahčovať a podporovať cezhraničnú, nadnárodnú a medziregionálnu spoluprácu. V protiklade so štruktúrami, ktoré riadili tento typ spolupráce až do roku 2007, EZÚS má právnu subjektivitu a právnu spôsobilosť na právne úkony. Má teda právo nakupovať a predávať svoj majetok alebo zamestnávať zamestnancov. Členmi EZÚS môžu byť: * členské štáty; * regionálne alebo miestne samosprávy; * združenia; * akýkoľvek iný subjekt, ktorý sa riadi verejným právom. EZÚS je prvým útvarom, ktorý umožňuje zoskupenie samospráv rôznych členských štátov bez predchádzajúceho podpísania medzinárodnej dohody ratifikovanej národnými parlamentmi. Členské štáty však predsa musia dať svoj súhlas s účasťou členov na svojom území. Rozhodné právo pre výklad a uplatňovanie dohovoru je právo členského štátu, v ktorom sa nachádza oficiálne sídlo EZÚS. Dohovor EZÚS špecifikuje najmä: * názov EZÚS a adresu jeho sídla; * zoznam členov; * rozsah územia pôsobnosti; * jeho cieľ; * jeho úlohu; * jeho trvanie.
Klíčová slova:4 Plánované rozvojové programy EZÚS, ezús, Zákon č. 90/2008 Z. z. o EZÚS


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně