23. 1. 2020  8:44 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Identifikačné číslo: 2364
Univerzitný e-mail: ingrid.souckova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Možnosti uplatnenia logistických nástrojov v systéme manažérstva kvality produkcie
Autor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Králik, CSc.
Oponent 1:doc. PhDr. Monika Šestáková, DrSc.
Oponent 2:prof. Ing. Anna Šatanová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Possibilities of Application of Logistics Tools in the Management of Production Quality
Abstrakt:The submitted thesis deals with the possibilities of application of logistic tools in the management of production quality. The aim of this work was to identify the options for using of the logistic tools for optimization of the production system in the quality product management and to develop the reference methodology utilizing these tools to minimize the losses considering the improvement in the quality of production in the production system. Moreover, the thesis aimed to map the use of these tools in the manufacturing companies in Slovakia and to point out that their use can reduce the costs; improve the quality, efficiency and effectiveness, and as a result, increase the competitiveness of these enterprises. The gained results contributed to the increase of applications of logistic technologies in the production quality management. The thesis also contributes to the creation of the system of knowledge in the field of logistics, because it analyses the extensive complex the overview of the methods, techniques and technologies, highlights the interrelations and the most suitable areas of their application.
Kľúčové slová:Competitiveness, Logistic Tools, Quality Management

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene