25. 5. 2020  19:39 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
Výučba     Záverečná práca     
     Vedené práce          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
MODELOVANIE TEPELNEJ VODIVOSTI VYĽAHČENÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KOMPOZITOV
Autor:
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Oponent 1:
Oponent 2:
Oponent 3:
prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:MODELOVANIE TEPELNEJ VODIVOSTI VYĽAHČENÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KOMPOZITOV
Abstrakt:Hlavným cieľom práce je vyjadriť, aký vplyv má aplikácia vyľahčujúcich prvkov v konštrukcii na prechod tepla konštrukciou a porovnať vplyv plných železobetónových dosiek s vyľahčenými železobetónovými doskami na tepelnú ochranu budov, teda stanoviť tepelnotechnické vlastnosti konštrukcie. Vzhľadom k tomu, že sa vyľahčovaním zmenšuje objemová hmotnosť a tým aj únosnosť, sa paralelne sleduje mechanická odolnosť vyľahčených konštrukcií, ktorá je riešená na Katedre betónových konštrukcií. V experimentálnej časti predkladanej práce je zaznamenané 3-D šírenie tepla danými vyľahčenými konštrukciami, ktoré je porovnávané s numerickými modelmi s identickými vlastnosťami. Na numerické riešenia je využívaná metóda konečných prvkov v programovom prostredí Ansys 11. Analyzované sú existujúce systémy vyľahčených stropov, ktoré sú založené na princípe vzduchových dutín v konštrukcii. Takéto systémy sa používajú na celom svete a ich použitie stále rastie. Následne je aplikovaná navrhovaná technológia na vyľahčené systémy, ktorá je založená na princípe vyplnenia vyľahčujúcich dutín tepelnou izoláciou. Okrem aplikovania tejto technológie je veľmi dôležitý tvar vyľahčujúcich prvkov, ktorý má taktiež veľký vplyv na tepelnotechnické vlastnosti. Výsledkom tohto príspevku je porovnanie vplyvu vyľahčujúcich technológií železobetónových stropov na tepelný odpor, určenie výhod a nevýhod navrhovanej technológie, určenie tepelnotechnických vlastností vyľahčených stropov používaných v praxi, vplyv geometrie vyľahčujúcich prvkov a jej efektívne využitie v praxi. Výsledky práce sú vypracované na základe experimentálnej metódy, ktorá slúži ako podklad pre spracovanie numerickej metódy. Následne sú spracované závislosti medzi experimentálnou metódou a numerickou metódou a spracovanie celkových výsledkov práce.
Kľúčové slová:
vyľahčené stropy, súčiniteľ tepelnej vodivosti, nehomogénne konštrukcie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene