25. 5. 2020  20:14 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

Kontakty
     
Absolvent     Výučba
     
Záverečná práca     
     
          

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:MODELOVANIE TEPELNEJ VODIVOSTI VYĽAHČENÝCH ŽELEZOBETÓNOVÝCH KOMPOZITOV
Autor:
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Oponent 2:
Oľga Koronthalyová, prom. fyz., PhD.
Oponent 3:prof. Ing. Dušan Katunský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modeling the thermal conductivity of lighter reinforced composites
Abstrakt:
The main aim of this work is to express what the effect has the application of lighter elements in the constructions on the heat transfer, to compare the effect of reinforced concrete slabs with the lighter reinforced concrete ceilings on the thermal protection of buildings and to determine their thermal properties. In the experimental part of this work is described 3-D heat transfer by the lighter constructions that is compared to the numerical models with the identical properties. The finite element method in the programming environment of Ansys 11 is used in the numerical solutions. These existing systems of lighter slabs are based on the principle of the air cavities that are analyzed in this work. Such systems are used worldwide and their use is still growing up. Subsequently the designed technology is applied to the lighter slabs and it is based on the principle of filling out with the thermal insulation. Apart from the application of this technology is very important the shape of lighter elements. They have a great effect on the thermal protection. As a result of it is a comparison to the effect of lighter reinforced concrete slabs on the thermal resistance, determination advantages or disadvantages of thermal properties of lighter elements used in practice, the effect of geometry of lighter elements and its efficient use in practice. Based on the experimental method that is the basis for the processing of numerical methods, the results of work are made. Subsequently the dependencies between the experimental method and the numerical method are processed as well as the overall results.
Kľúčové slová:
lighter ceilings, thermal conductivity, inhomogeneous structures

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene